Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb

 

Korsholms kommuns Senior_händelsekalender är ett nytt projekt i kommunen.  Här hittar du olika begivenheter som händer på olika ställen i kommunen.

Tryck på texten "Tryck här" så kan du bekanta dig med kalendern.

Tryck här

 

Gratis IT-temakurser för seniorer !

  Tema 1 : Pekplattan och E-post !

  Tema 2 : Internet, Nätbanken och "Mitt Kanta"

   Läs i Korsholms vuxeninstituts studieprogram för mera info

 

  IT-nytt från förbundet !

   Det händer saker inom IT och Spf. Här är dom senaste !

   Tryck här