Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb

Inga händelser på kommande

Nu har vi gjort en egen Facebook sida till klubben. 

Sidans namn  är Kvevlaxnejdens pensionärsklubb.  Gå gärna in och titta och skriv någon rad om någonting.  Längst ner på startsidan ser ni rubriken Facebook, tryck där och bekanta er . 

Mera information kommer i samband med någon pensionärsträff under våren.