Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb

Resan till Lycksele har nytt lägre pris - klicka på "Resor på gång"

 

Välkommen till Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb

Så här gick det till när Kvevlaxnejden fick sin pensionärsklubb !    

Kvevlaxnejdens pensionärsklubb rf. Den officiella dagen för Kvevlaxnejdens pensionärsklubbs bildande var 30 januari 1975. Men en föregångare till klubben hade då varit igång 2-3 år i form av en studiecirkel i medborgarinstitutets regi. Studiecirkeln var uppdelad på fem olika byar som arbetade var och en i sin by. Men med gemensamma samlingar såsom resor och fester. År 1972 startade Anna-Lisa Kronholm en kurs i småslöjd i Kvevlax och Rönnvik. Följande år kom studiecirkeln ”Vi och vår hembygd” med Maj-Lis Granlund som dragare. Båda dessa kurser eller studiecirklar arrangerades i Medborgarinstitutets regi. Det fungerade sålunda att pensionärer samlades en gång i veckan i de olika byarna. Målsättningen med verksamheten var att aktivera pensionärerna och sysselsätta dem med meningsfull tillvaro. Den samlande och dragande kraften var nog Maj-Lis Granlund i dessa studiecirklar. Någon skriftlig dokumentation finns inte från denna tid, eftersom inga protokoll skrevs och inga officiella möten eller sammanträden förekom före 1975. Man hade nog samlats till gemensamma fester och resor, men ingen dokumentation hade förts som är bevarad. De första informella diskussionerna som förts om bildande av en pensionärsförening förekom vid en gemensam julfest inom studiecirkeln för de olika byarn, den 5 januari 1975 i Österhankmo.

När Else-Maj Johnson blev verksamhetsledare, inom det ett år tidigare bildade Svenska Österbottens pensionärsdistrikt, blev det naturligt att hon tog kontakt med Maj-Lis Granlund och resultatet blev att man samlades i Rönnvik hembygdsgård den 30 januari 1975 Till detta konstituerande möte hade 17 personer infunnit sig och man beslöt att bilda en förening för pensionärer. Man antog stadgar, valde interimsstyrelse och diskuterade den framtida verksamheten. Else-Maj Johnson hade öppnat mötet och som mötesordförande valdes Ener Beijar och till sekreterare Astrid Udd. Föreningens namn skulle vara Kvevlaxnejdens pensionärsklubb. Första officiella konstituerande styrelsemöte hölls följande dag, 31.1 1975, i Rönnvik, där Ener Beijar var ordförande och skrev protokollet, vilket dessutom undertecknades av Astrid Udd, Helmi Maria Nyman och Ester Siegfrids. 

 

 

Sedan 7 september 2011 har denna sida haft så här många besökare: besöksräknare
besöksräknare

Maj 2024
TiOnToFr
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31