Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb

 

 

Styrelsen 2017                                                             

Ordf. Fjalar Möuts
Möutsvägen 8 
66540 Petsmo
Mobiltel. 0400-512074
                fjalar.mouts@netikka.fi


Viceordf. Alf Norrgård

Lamaslotvägen 8
66540 Petsmo
Mobiltel 0500-161240 Tel. 3466214
                     alf.norrgard@netikka.fi

 

Sekr. Gertrud Ståhlberg

Porsvägen 3 B13  
66530 Kvevlax
Mobiltel 050-5919937 Tel. 3460526
                    g.stahlberg@netikka.fi

 

Kassör Märta Nyman

Hemåkersvägen 3

66530 Kvevlax
Mobiltel. 050-3636753 Tel. 3460166
                     marta.nyman@agrolink.fi

 

Styrelsemedlem Berit Wiklund

Österhankmovägen 580
66560 Kvevlax
Mobiltel. +358505943132 eller 06 3468904

                 berit.wiklund@hotmail.com

Styrelsemedlem Peter Sahlsten
Ljungvägen 21
66530 Kvevlax
Mobiltel: 050-5885103
                   peter.sahlsten2@netikka.fi
 
Styrelsemedlem Håkan Nitovuori
Knektvägen 6 
66530  Kvevlax
Mobiltel. 040-5055094
                   hnitovuori@gmail.com
 
Vuxeninstitutansvarig Lars Näsman

Västerhankmov. 10 B  
66550 Västerhankmo
Mobiltel  +358505574743 
                    lars.nasman@netikka.fi

Medlemsreg. Fjalar Möuts
MÖUTSVÄGEN 8
6665 40 PETSMO
Mobiltel.0400-512074 Tel.3466383
            fjalar. mouts@netikka.fi

 

Patrick Ragnäs Tel .040 574 8919   patrick.ragnas@spfpension.fi

Sångledare, Holger Nybäck 050-5752092

Samtals Cafe, Ulla-Maj Salin Tel.0504909034

Hemsidan Holger Nybäck 050-5752092. 

Pidro   Erik Vikström Tel.  3460092 

Marthastugan, Milda Henriksnäs  Tel: 0505294528

 

Kvevlaxnejdens pensionärsklubb Konto nr FI9049581040011191

 

Serveringsgrupper
Västerhankmo, januari, Österhankmo februari, Kvevlax mars, Kuni Vassor april, Petsmo september. Övriga, oktober Kvevlax, november.