Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb

 

 

Styrelsen                                                            

Ordf. Fjalar Möuts
Möutsvägen 8 
66540 Petsmo
Mobiltel. 0400-512074
fjalar.mouts@netikka.fi

Viceordf. Alf Norrgård

Lamaslotvägen 8
66540 Petsmo
Mobiltel 0500-161240 Tel. 3466214
 alf.norrgard@netikka.fi

Sekr. Håkan Nitovuori

Knektvägen 6 
66530  Kvevlax
Mobiltel. 040-5055094
 hnitovuori@gmail.com
 

Kassör: Margaretha Vidd

Styrelsemedlem Berit Wiklund

Österhankmovägen 580
66560 Kvevlax
Mobiltel. +358505943132 eller 06 3468904

 berit.wiklund@hotmail.com

Vuxeninstitutansvarig Lars Näsman

Västerhankmov. 10 B  
66550 Västerhankmo
Mobiltel  +358505574743 
 lars.nasman@netikka.fi

Medlemsreg. Fjalar Möuts
MÖUTSVÄGEN 8
6665 40 PETSMO
Mobiltel.0400-512074 Tel.3466383
 fjalar. mouts@netikka.fi


Sångledare, Holger Nybäck 050-5752092

Samtals Cafe, Ulla-Maj Salin Tel.0504909034

Hemsidan Holger Nybäck 050-5752092. 

Pidro   Erik Vikström Tel.  3460092 

Marthastugan, Milda Henriksnäs  Tel: 0505294528
 

Ombudsman:
Patrick Ragnäs Tel .040 574 8919   patrick.ragnas@spfpension.fi

Kvevlaxnejdens pensionärsklubb Konto nr FI9049581040011191

Serveringsgrupper
Västerhankmo, januari, Österhankmo februari, Kvevlax mars, Kuni Vassor april, Petsmo september. Övriga, oktober Kvevlax, november.