Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb


Kom med och sjung !!

                     

 

   

                                         

 

  I Vasabladet under rubriken , På gång , kan man också se  när vi har övningarna.            

                   Vi som sjunger är :